2012-09-02

MantisDroid lanserad på Play Store

En Android-klient för MantisBT.

Målet har varit att klienten ska kunna göra det mesta som går att göra via webbklienten och det målet är nått. Självklart kommer det mer i senare versioner, men version 1.0 är riktigt kraftfull.

The following features and functions are implemented:
 • List issues for all projects or a specified project.
 • View issues lists - assigned to me, unassigned, all issues, recently modified, reported by me and resolved.
 • Create, read, edit and delete issue.
 • Full notes handling.
 • Full attachments handling.
 • Shortcut issue functions - Add Note, Change Status To, Assign To, Upload File.
 • Search issue by Id.
 • List all projects.
 • Create, read, edit and delete projects (managers and administrators).
Det finns några begränsningar:
 • Minst Android 4.0
 • MantisBT 1.2.9 eller högre
Det finns även en kul specialfunktion som gör att man kan logga in med hjälp av en URL som lämpligast görs till en QR-kod. Formatet är:
mantisdroid://path_to_mantisbt?user=usernam&pw=password&usessl=1
(user, pw och usessl är valfria).

Ladda hem och testa. Den kostar endast 15 kr inkl. moms.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar