2011-11-09

IPv6 för servrar

Vad är IPv6? Se förklaring på Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/IPv6

Hur aktiverar man IPv6 för sina servrar?
Jag har min server hos Glesys så inlägget handlar om hur det fungerar där, men det bör fungera på liknande sätt hos andra leverantörer.

1. Allokera först en IPv6-adress till din server och lägg till en PTR configuration mot servern
2. Konfiguera din brandvägg (ip6tables)
3. Konfiguera dina applikationer (webbserver, mailserver, m.m.) för att lyssna på din IPv6-address.
4. Peka AAAA-pekare till din IPv6-address på samma sätt som A-pekare
5. Testa om det funkar.